Tietotekniikan akateemiset ry - TTEK @ ttek.fi

Mikä?

Tietotekniikan akateemiset ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää Internetissä tapahtuvan viestinnän yleisiä edellytyksiä, edistää jäsentensa välistä yhteistoimintaa sekä kartuttaa tietotekniikan alan korkeakoulutettujen ammatillista osaamista.

Miten?

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii, ylläpitää ja tarvittaessa päivittää alaan liittyvän/liittyviä internet-palvelimen/-palvelimia ja auttaa niiden avulla alaan liittyvissä asioissa jäseniään. Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tietotekniikan akateemisten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Yhdistys voi harjoittaa myös alaansa liittyvää julkaisutoimintaa toiminnan tarkoitusten edistämiseksi. Yhdistys voi järjestää alaan liittyviä koulutus, tiedotus ja keskustelutilaisuuksia.